When The Heart Speaks Louder Than Words

When The Heart Speaks Louder Than Words
Where Books and Coffee; makes everything less worry

Tuesday, March 21, 2017

Sabar II

Sabar itu susah
Sabar itu menduga
Tapi Sabar Ikhlas
Ikhlas bantu tanpa dibalas
Jadi sabarlah Sabariah
Esok lusa 'turn' kita pula

06.03.2017